loading words...

Jan 12, 2019 12:27:45

Process: Slik genererer du kvalifiserte B2B leads

by @haraldroine | 234 words | 🐣 | 86💌

Harald Roine

Current day streak: 0🐣
Total posts: 86💌
Total words: 31125 (124 pages 📄)

En oppskrift for kontinuerlig flyt av innkommende henvendelser og kvalifiserte leads.


Høsten 2017 stilte jeg meg selv spørsmålet; "Lar det seg gjøre å "knekke" koden til B2B markedet?"

Dette spørsmålet viste seg å føre til 17 måneders reise.

En reise som resulterte i en prosess som vil løse alle utfordringer en virksomhet har i forbindelse med brand, posisjonering og lead-flow.


Hovedutfordringen innen B2B segmentet har alltid vært lead-generering i stor skala, da tradisjonelle metoder har vært cold-calling, referanser og benytte seg av nettverking. 


Det vi utviklet over 17 måneder tillater deg å:

- I skala bygge relasjon med en spisset segment kvalifisert deres virksomhets krav.

- Etablere en posisjon gjennom å skape intimitet mellom markedet og virksomhetens filosofi.

- Automatisere lead-flow og bli en etablert autoritet i deres felt.


Slik fungerer prosessen:

1. Du identifiserer 3 segmenter. Kjernemålgruppen (beslutningstakeren), Støttestrukturen (personer rundt beslutningstakeren), og WOM-gruppen (målgruppen som snakker positivt om brandet deres).

2. Du setter opp et outreach og inbound løp som gjør 2 ting; bygger relasjon og sikrer synlighet. Typisk gjennom en kombinasjon av utsendte meldinger som initierer dialog, og innlegg som skaper et transparent-forhold.

3. Du kombinerer dette gjennom automasjon, slik at du sitter med varme leads i deres CRM-pipeline. (Kontaktet, akseptert, dialog, ikke svart, ring nå, følg opp etc). 

4. Du bruker dataen i CRM-systemet deres til å treffe målgruppen på andre plattformer som Facebook, YouTube, Instagram og Google. 


Alt innen B2B er mulig, så lenge du bruker LinkedIn som ground zero.contact: email - twitter / Terms / Privacy